Våra öppettider

Wenngarn har öppet mellan kl. 07.00-17.00. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Jul- och sommarveckor 

Under jul- och sommarveckorna samarbetar vi med Norlandia Förskolor Glädjen i Sigtuna och verksamheten är förlagd till den förskolan. Vårdnadshavare får information i god tid för vad som gäller.

Planeringsdagar

Wenngarn har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta rektor.